Ajankohtaista

Tieteen tiedotus ry:n rahoitushaku 2024

Tieteen tiedotus ry julistaa haettavaksi rahoitusta tieteellisen tutkimuksen tuloksista tiedottamiseen ja saattamiseen yleisön tietoisuuteen. Apurahoituksella rahoitetaan myös hankkeita, jotka ennakkoluulottomasti ja rohkeasti viestivät tieteestä kaikelle kansalle. Kirjahankkeet ja tieteellinen tutkimus eivät kuulu apurahoituksen piiriin.

Kuka voi hakea?

Hakijana voi olla yksityinen henkilö, työryhmä tai rekisteröity yhteisö. Rahoitus osoitetaan rekisteröidylle taustayhteisölle.

Miten haetaan?

Tieteen tiedotuksen apurahojen haku on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa hakija lähettää lyhyen ja napakan aiehakemuksen.

Aiehakemus on vapaamuotoinen, mutta siinä on kerrottava: vastuullinen toteuttaja ja taustayhteisö yhteystietoineen, hankkeen tausta ja tavoitteet, miten hanke tavoittaa kohdeyleisönsä, toteutus sekä karkea budjetti. Pohdi hakemuksessa erikseen myös hankkeesi vaikuttavuutta.

Aiehakemus saa olla korkeintaan kolme A4-sivua pitkä. Käytettävän fontin ja rivivälien on oltava riittävän selkeitä, käytännössä sivulle mahtuu tekstiä noin 2 200 merkkiä.

Toimita aiehakemus yhtenä pdf-tiedostona sähköpostitse 23.8.2024 mennessä osoitteeseen tieteentiedotus@gmail.com. Saateviestiin toivomme merkittäväksi: vastuullisen hakijan nimi ja yhteystiedot, hankkeen nimi sekä lyhyt tiivistelmä hankkeesta.

Aiehakemusten perusteella jatkoon pääsevät hankkeet valitaan syyskuussa, ja näitä pyydetään toimittamaan varsinainen hakemus myöhemmin. Varsinaisen hakemuksen hakuohjeet toimitetaan jatkoon päässeille hankkeille.