Ajankohtaista

Tieteen tiedotuksen Rohkeat avaukset -rahoitus

Tieteen tiedotus ry julistaa haettavaksi rahoitusta hankkeille, jotka ennakkoluulottomasti ja rohkeasti viestivät tieteestä kaikelle kansalle. Rahoitusta myönnetään myös tiedeviestinnän kokeilutoimintaan ja taitotietoa kasvattaviin tutustumismatkoihin. Pääsääntönä on hakea rahoitusta hankkeille, jotka uudistavat tiedeviestintää.

Kirjahankkeet ja tieteellinen tutkimus eivät kuulu apurahoituksen piiriin.

Kuka voi hakea?

Hakijana voi olla yksityinen henkilö, työryhmä tai rekisteröity yhteisö. Rahoitus osoitetaan rekisteröidylle taustayhteisölle (Y-tunnus).

Hakemus on vapaamuotoinen, mutta siinä on kerrottava hankkeen vastuullinen toteuttaja ja taustayhteisö yhteystietoineen, hankkeen tausta ja tavoitteet sekä karkea kuluarvio.

Hakeminen

Haku on yksivaiheinen. Yhdistys pidättää oikeuden pyytää lisätietoja hankkeesta ennen lopullista rahoituspäätöstä. Hakemus saa olla korkeintaan kolme A4-sivua pitkä. Käytettävän fontin ja rivivälien on oltava riittävän selkeitä, käytännössä sivulle mahtuu tekstiä noin 2 200 merkkiä.

Toimita aiehakemus yhtenä pdf-tiedostona sähköpostitse 28.2.2023 mennessä osoitteeseen tieteentiedotus@gmail.com. Saateviestiin toivomme merkittäväksi: vastuullisen hakijan nimi ja yhteystiedot, hankkeen nimi sekä lyhyt, julkinen kuvaus hankkeesta.

Myönnöt

Hankekohtainen kokonaissumma on 10 000 - 20 000 euroa. Apurahoja myönnetään 5 - 10 kpl. Tieteen tiedotus päättää lopullisen määrän saapuneiden hakemusten määrän ja laadun perusteella.

Apurahan saajien on annettava lyhyt ja vapaamuotoinen raportti hankkeen toteutumisesta vuoden kuluttua apurahan vastaanottamisesta.