Hankkeet

Tieteen tiedotus ry tukee erilaisia tiedeviestinnän hankkeita. Yhdistyksen tukemiin hankkeisiin voit tutustua tällä sivulla. Tieteen tiedotuksen tukemia hankkeita:

2019

 • Hitaan journalismin yhdistys: Planeetan rajat -pop-up-toimisto, joka tarttuu ihmisen aiheuttamiin kestävyysongelmiin myös tämän projektin jälkeen, teema kerrallaan, tieteeseen pohjautuen
 • Tiedekeskus Heureka ja Helsingin biopankki: Lasten ja nuorten sairaudet -hanke, geenitutkimusta ymmärrettävästi ja innostavasti, välittää tutkimusalaan liittyvää oikeaa tietoa ja hälventää siihen mahdollisesti liittyviä pelkoja ja ennakkoluuloja
 • Tiedenaiset ry: Tiedenaiset on Suomen suurin tieteellinen sosiaalisen median yhteisö
 • Siluris communications: Ahvenen maailma: mobiilipeli tiedeviestinnän keinona

2018

 • Turun yliopisto: Elävä Suomenlinna -hanke
 • Jyväskylän yliopisto: Evoluutiopajat – tiedekasvatusta taiteen, liikkeen ja pelien keinoin
 • Jyväskylän yliopisto: Kiihdytin hiukkasen, kiihdyttimiä ja ydinfysiikan mittalaitteita käyttävä lukiolaisille suunnattu kokeellisen fysiikan kilpailu
 • Åbo Akademi Environmental and Marine Biology: Luciferin, valo- ja ääniesitys sekä pienjulkaisu

2017

 • Perheentuvan portaat –dokumenttielokuva
 • Huippututkimus tutuksi -hanke

2016

 • Turun yliopiston Brahea-keskuksen Liikettä ePeliin -hanke
 • Tiedekeskus Heureka: Sananlaskujen kansainvälinen demonstrointi
 • Jyväskylän yliopisto: VauvaGo!: Perhetutkimustiedosta hyvinvointia perheille, työkaluja ammattilaisille ja osaamista päättäjille
 • Helsingin yliopisto, biotieteiden laitos: Kasvien talvi – talvitietoa kaikille

- Ursan taivaanvahti (pdf)
- Debattibaari (pdf)
- Sivuvaikutukset hallintaan: Monitieteisen tiedon hyödyntäminen ympäristönsuojelussa (SIHA) (pdf)
- Moniaistinen keittokirja – 5D Cookbook
- Hiilinielupuu
- LUMA VIS (pdf)
- Tiedeviestintä – opas tutkijalle
- Tekniikan päivät
- Tieteen päivät
- Valosaaste – vakava ympäristöongelma (pdf)
- Viileät tutkijat