Tiedebarometri

   
Tiedebarometri 2019 (pdf) 

Summary of the Finnish Science Barometer2019.pdf (pdf)
 

 

   
Tiedebarometri 2016 (pdf)  

 

Tiedebarometri 2016 – kuva-aineisto (pdf)

   
Summary of the Finnish Science Barometer 2016 (pdf)  

 

Tiedebarometrin tutkimusaineistot ovat saatavissa tutkimus-, opiskelu- ja opetuskäyttöön Tietoarkistosta osoitteesta http://www.fsd.uta.fi/

2013

  Tiedebarometri 2013 (pdf)
 

Summary of the Finnish Science Barometer 2013 (pdf)

 


Tiedebarometri on Tieteen tiedotus ry:n teettämä asennekartoitus, joka mittaa kansalaisten suhdetta tieteeseen. Tutkimuksen on toteuttanut Yhdyskuntatutkimus Oy, vastaava tutkija ja raportin laatija on Pentti Kiljunen. Tutkimus toistetaan kolmen vuoden välein. Aiemmat ovat vuosilta 2001, 2004, 2007 ja 2010. 
Aiemmat Tiedebarometrit ovat luettavissa täällä.