Tiedebarometri


Tiedebarometri 2022

Tiedebaromtrki 2022 kansikuva.

Tiedebarometri 2022: HTML PDF

Tiedebarometrin kysymykset 2022

Tiedebarometrin taulukot ja tilastot 2022

Science Barometer 2022: HTML PDF


Tiedebarometri 2019

Kansikuva.

Tiedebarometri 2019 (pdf)

Kansikuva.

Summary of the Finnish Science Barometer2019.pdf (pdf)


Tiedebarometri 2016

Tiedebarometri 2016 (pdf)

Tiedebarometri 2016 – kuva-aineisto (pdf)

Summary of the Finnish Science Barometer 2016 (pdf)

Tiedebarometrin tutkimusaineistot ovat saatavissa tutkimus-, opiskelu- ja opetuskäyttöön Tietoarkistosta osoitteesta http://www.fsd.uta.fi/


Tiedebarometri 2013

Tiedebarometri 2013 (pdf)

Summary of the Finnish Science Barometer 2013 (pdf)


Tiedebarometri on Tieteen tiedotus ry:n teettämä asennekartoitus, joka mittaa kansalaisten suhdetta tieteeseen. Tutkimuksen on toteuttanut Yhdyskuntatutkimus Oy, vastaava tutkija ja raportin laatija on Pentti Kiljunen. Tutkimus toistetaan kolmen vuoden välein. Aiemmat ovat vuosilta 2001, 2004, 2007 ja 2010. 
Aiemmat Tiedebarometrit ovat luettavissa täällä.